Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 lutego 2024

Burmistrz Chojnic zaprasza do składania wniosków o przyznanie w 2024 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

W kategorii: Ogłoszenia, Stypendia - kultura