Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 stycznia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: możliwości zapoznania się z nowym projektem decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu i przyłączy niskiego ciśnienia w ulicy Sportowej, Młodzieżowej i Drzymały w Chojnicach.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z nowym projektem decyzji PP.6733.17.2023 w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu i przyłączy niskiego ciśnienia na działkach nr 495/144, nr 495/92, nr 4224, nr 495/13, nr 495/137, nr 495/136, nr 495/46, nr 495/47, nr 495/120,
nr 495/52, nr 495/180, nr 495/141, nr 495/142, nr 496/59, nr 496/52, nr 496/50, nr 4227, nr 495/179, nr 4254, nr 496/84,
nr 496/53, nr 496/36, nr 496/58, nr 4228, nr 1787/9, nr 495/140, nr 2117, nr 2031/2, nr 2102, nr 2048/2, nr 2031/1, nr 2041/91, nr 2014, nr 1918, nr 1922/2, nr 1924/21, nr 1925/13, nr 1927/2 i nr 1958 w ulicy Sportowej, Młodzieżowej i Drzymały
w Chojnicach.

Jednocześnie informuję, że z treścią dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni.

W kategorii: Ogłoszenia