Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 czerwca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.11.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą rozbudowa budynku polegająca na wykonaniu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych, termomodernizacji, instalowaniu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej i pozostałych prac remontowych budowlano – instalacyjnych w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności poblicznej” – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach, na działce nr 1107/1 i nr 1107/2, położonych w Chojnicach przy ul. Człuchowskiej.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania znak PP.6733.11.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą rozbudowa budynku polegająca na wykonaniu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych, termomodernizacji, instalowaniu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej i pozostałych prac remontowych budowlano – instalacyjnych w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach, na działce nr 1107/1 i nr 1107/2, położonych w Chojnicach przy ul. Człuchowskiej.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia