Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 maja 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6730.29.2024 dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na działce nr 4245/7 położonej przy ulicy Jana Pawła II w Chojnicach. 

Na podstawie art. 49a ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6730.29.2024 dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na działce nr 4245/7 położonej przy ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.
Jednocześnie informuję, że z treścią dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji w terminie 7 dni od daty wywieszenia.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia