Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 lutego 2022

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 7 lutego do 14 lutego 2022 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w zakładce organizacje Pozarządowe, Konsultacje z NGO oraz w zakładce Konsultacje, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12A.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2022 roku na:

  • adres poczty elektronicznej [email protected]
  • numer faksu 52 397 21 94
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice
Dokumenty do pobrania:

Formularz konsultacjiFormularz konsultacji [13 KB, docx]
Projekt uchwałyProjekt uchwały [20 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje, Konsultacje z NGO