Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 lutego 2020

Burmistrz Miasta Chojnice unieważnia otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” w 2020 r.

Burmistrz Miasta Chojnice unieważnia konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” w 2020 r. z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Unieważniany konkurs: Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” w 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Zarzadzenie-30-2020Zarzadzenie-30-2020 [347 KB, pdf]

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach