Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowymi innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

W kategorii: Konkursy