Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie: 1.01.2024 – 31.12.2024 r. w formie powierzenia zadania.

W kategorii: Konkursy