Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 stycznia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert „Dotacje 2024” z zakresu:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

– ekologii

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Konkursy