Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 stycznia 2022

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert “Dotacje 2022” z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r.

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Fundacja „Szarża pod Krojantami”
  • Nazwa projektu: Organizacja inscenizacji Szarży18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.
  • Wnioskowana kwota: 10.000
  • Przyznana kwota: 6.000
 2. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach
  • Nazwa projektu: Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Pomorza
  • Wnioskowana kwota: 5.550
  • Przyznana kwota: 2.000
 3. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach
  • Nazwa projektu: DNI KULTURY KASZUBSKO – POMORSKIEJ
  • Wnioskowana kwota: 3.500
  • Przyznana kwota: 2.000
 4. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach
  • Nazwa projektu: Wydanie Biuletynu „KLUKA”
  • Wnioskowana kwota: 3.100
  • Przyznana kwota: 500
 5. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich
  • Nazwa projektu: Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXIX Kwietniowe Spotkania z Poezją
  • Wnioskowana kwota: 3.500
  • Przyznana kwota: 2.500
 6. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
  • Nazwa projektu: Renowacja Odśnieżarki Frezowo Wirnikowej OFW2400 – 001
  • Wnioskowana kwota: 10.000
  • Przyznana kwota: 1.000li>
 7. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”
  • Nazwa projektu: Chojnice – nasza mała ojczyzna
  • Wnioskowana kwota: 35.000
  • Przyznana kwota: 23.000
 8. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”
  • Nazwa projektu: Jesteśmy wierni kulturze i tradycji kaszubskiej
  • Wnioskowana kwota: 32.095
  • Przyznana kwota: 21.000
 9. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
  • Nazwa projektu: Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2022 roku
  • Wnioskowana kwota: 6.000
  • Przyznana kwota: 2.500
 10. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
  • Nazwa projektu: Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach w 2022 roku.
  • Wnioskowana kwota: 7.000
  • Przyznana kwota: 4.000
 11. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznegow Chojnicach
  • Nazwa projektu: Konserwacja i restauracja czasopisma „Zabory” – drugi etap
  • Wnioskowana kwota: 12.580
  • Przyznana kwota: 500
 12. Stowarzyszenie „LEKTURA”
  • Nazwa projektu: IX Noc w bibliotece„Wszystko gra”
  • Wnioskowana kwota: 5.302
  • Przyznana kwota: 1.000
 13. Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie
  • Nazwa projektu: Organizacja koncertów, konkursów, wystaw artystycznych, opracowanie i wydanie niekomercyjnej, niskonakładowej monografii Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego – 35 lat historii Stowarzyszenia
  • Wnioskowana kwota: 24.200
  • Przyznana kwota: 5.000
 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice
  • Nazwa projektu: Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej
  • Wnioskowana kwota: 5.000
  • Przyznana kwota: 3.000
 15. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego,Hufiec Chojnice
  • Nazwa projektu: Kultura kaszubska – wciąż żywa i ciekawa
  • Wnioskowana kwota: 22.705
  • Przyznana kwota: 2.000
 16. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA
  • Nazwa projektu: IX Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach
  • Wnioskowana kwota: 13.800
  • Przyznana kwota: 6.000
 17. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA
  • Nazwa projektu: Plener miejski – „Za i przed…bramą” dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
  • Wnioskowana kwota: 2.500
  • Przyznana kwota: 2.000
 18. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA
  • Nazwa projektu: „Papier-art. – cykl warsztatów plastycznych dla mieszkańców Chojnic”
  • Wnioskowana kwota: 5.100
  • Przyznana kwota: 2.000
 19. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA
  • Nazwa projektu: Warsztaty technik graficznych – GRAFart
  • Wnioskowana kwota: 7.000
  • Przyznana kwota: 2.500
 20. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA
  • Nazwa projektu: Kultura i sztuka łączy pokolenia – Warszawa
  • Wnioskowana kwota: 8.300
  • Przyznana kwota: 2.000
 21. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA
  • Nazwa projektu: Chojnicka Scena Muzyczna – „Cztery pory roku”
  • Wnioskowana kwota: 16.000
  • Przyznana kwota: 3.000
 22. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”
  • Nazwa projektu: Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnicz 1466 r. – 20 sierpnia 2022 r.
  • Wnioskowana kwota: 6.000
  • Przyznana kwota: 3.000
 23. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”
  • Nazwa projektu: Przygotowanie i organizacja XXIV Chojnickiego Filmobrania w 2022 r.
  • Wnioskowana kwota: 2.000
  • Przyznana kwota: 1.000
 24. Stowarzyszenie„Dworek Polski”
  • Nazwa projektu: Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2022
  • Wnioskowana kwota: 10.000
  • Przyznana kwota: 2.000
 25. Stowarzyszenie „Dworek Polski”
  • Nazwa projektu: IX Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej
  • Wnioskowana kwota: 10.000
  • Przyznana kwota: 2.000
 26. Stowarzyszenie„Dworek Polski”
  • Nazwa projektu: Kultywowanie narodowego dziedzictwa przez Stowarzyszenie „Dworek Polski”
  • Wnioskowana kwota: 10.000
  • Przyznana kwota: 2.000
 27. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH Pomeraniaw Chojnicach
  • Nazwa projektu: Akademia Seniora – cykl edukacyjnych warsztatów i wykładów w dziedzinach stanowiących wyzwania dla środowisk senioralnych
  • Wnioskowana kwota: 4.320
  • Przyznana kwota: 500
 28. Chojnickie Stowarzyszenie Aikido
  • Nazwa projektu: Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz VIII Dni Kultury Japonii
  • Wnioskowana kwota: 21.000
  • Przyznana kwota: 5.000
 29. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
  • Nazwa projektu: „Wycieczka do Gdyni – zwiedzanie Centrum Nauk Experyment, Akwarium Gdyńskiego oraz spacer nabrzeżem miasta Gdyni”
  • Wnioskowana kwota: 3.990
  • Przyznana kwota: 700
 30. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
  • Nazwa projektu: Spotkanie Kulturalno – Integracyjne z Okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych
  • Wnioskowana kwota: 1.520
  • Przyznana kwota: 700
 31. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
  • Nazwa projektu: Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia
  • Wnioskowana kwota: 1.450
  • Przyznana kwota: 600

Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice
  • Nazwa projektu: Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym
  • Wnioskowana kwota: 5 000 zł
  • Przyznana kwota: 5 000 zł

Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 1. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
  • Nazwa projektu: Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżowymi radami miast partnerskich
  • Wnioskowana kwota: 2 500 zł
  • Przyznana kwota: 2 500 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice
  • Nazwa projektu: Kolonia letnia z programem profilaktycznym
  • Wnioskowana kwota: 20 000 zł
  • Przyznana kwota: 19 000 zł
 2. Stowarzyszenie Edukatoria
  • Nazwa projektu: Mama i ja – zakodowany budżet domowy, czyli prosto o finansach
  • Wnioskowana kwota: 4 700 zł
  • Przyznana kwota: 1 000 zł
Dokumenty do pobrania:

Lista laureatówLista laureatów [26 KB, docx]

W kategorii: Konkursy, Ogłoszenia