Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 maja 2023

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że Gmina Miejska Chojnice od dnia 2 maja 2023 r. rozpocznie sprzedaż końcową paliw stałych (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup można składać w terminie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wpłat należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto urzędu (analogicznie jak było dotychczas)

Ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej:

  • sortyment ekogroszek: 46 ton
  • sortyment orzech: 4 tony

Węgiel można kupić za kwotę: 1850,00 zł brutto za tonę.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych (osoby, które dotąd zakupiły 3 tony węgla mogą dokonać kolejnego zakupu).

Ze sprzedaży końcowej prowadzonej przez Gminę Miejską Chojnice mogą skorzystać osoby mieszkające poza terenem naszej gminy na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Sprzedaż prowadzona będzie przez miasto do 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Składy, na których znajduje się jeszcze „miejski” węgiel to:

  1. „Cezar” Sp. z o.o., ul. Subisława 23
  2. PUH „AGA”, ul. Drzymały 14
  3. „Kapost”, ul. Towarowa 20
  4. „Karma”, ul. Towarowa 17

W kategorii: Aktualności