Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 października 2010

Budowa ul. Mastalerza w Chojnicach – 2009-2010

Jezdnia została wykonana z kostki typu „polbruk” o gr. 8 cm, długość jezdni – 366,5 m, szerokość jezdni – 6,0 m, chodniki obustronne wykonane z kostki typu „polbruk” o szer. 1,25 m – 2,0 m. Zjazdy wykonane z kostki typu „polbruk” – gr. 8 cm dopasowane do istniejących zjazdów. Ponadto wykonano łącznik do ul. Armii Ludowej z kostki typu „polbruk”, długość łącznika – 154,2 m, szerokość jezdni – 6,0 m, chodniki obustronne wykonane z kostki typu „polbruk” o szer. 1,25 m – 2,0 m.

Wykonano również ciąg pieszo – jezdny w kierunku ul. Sybiraków z kostki typu „polbruk” o długości – 95,2 m oraz ciąg pieszo – jezdny w kierunku ul. Pomorskiej z kostki typu „polbruk” o długości 32,3 m.

Wybudowano kolektor deszczowy z przykanalikami i wpustami ulicznymi:

  • długość kanalizacji deszczowej Ø 200 – 189,0 m, Ø 250 – 207,0 m, Ø 315 – 81,0 m, Ø 400 – 234,0 m
  • wpusty uliczne – 24 szt.
  • studzienki uliczne – 17 szt.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.405.272,70 zł

W kategorii: 2010