Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 października 2010

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach – 2008-2010

Wybudowano budynek sali gimnastycznej o kubaturze 11.431 m3 wraz z wewnętrznymi instalacjami, rozbudową instalacji gazu, budową przyłącza wodociągowego, przyłączem sieci cieplnej, linii kablowej zalicznikowej, zjazdów, parkingu o 16 miejscach postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Wybudowano dużą salę gimnastyczną o pow. 700 m2 oraz 2 salki do gimnastyki korekcyjnej o pow. 100 m2 każda, z zapleczami i pełnymi węzłami sanitarnymi. Sala gimnastyczna posiada galerię widokową z trybunami – 124 miejsca. Rozbudowano system monitoringu o 14 kamer wewnętrznych oraz 10 kamer zewnętrznych. Zakupiono sprzęt sportowy.

Poniesiono nakłady w wysokości ok. 5.300.000,00 zł.

W kategorii: 2010