Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 października 2010

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach w ramach Programu “Moje boisko – Orlik 2012”

Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach stanowi trzeci już budowany przez Miasto Chojnice zespół obiektów infrastruktury sportowej realizowanej w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawionego przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku.

Dwa pozostałe kompleksy powstały:

 • przy ul. Lichnowskiej – rok 2008
 • przy ul. Wojska Polskiego/Jedności Robotniczej – rok 2009

Program przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować.

WYKONAWCA kompleksu przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach

Konsorcjum firm:
1. GARDENIA SPORT Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
2. WO – KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicz 27, 89-600 Chojnice
która zgodnie z umową wykona przedmiot zamówienia za kwotę 1.498.477,02 zł brutto

OKRES REALIZACJI I
Realizację robót budowlanych rozpoczęto 09.06.2011
akończenie

DANE FINANSOWE:

Koszt całkowity: 1.555.500,00 zł

Pozyskane dotacje:

Samorząd Województwa Pomorskiego – 100.000,00 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 17.370,00 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze” na realizację dla zadania „Ekologiczne i oszczędne ciepło w budynku zaplecza szatniowego kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 – zakup i montaż instalacji solarnej”. 

Dotacja w wysokości 17.370 zł, zgodnie z zawartą umową, przeznaczona została na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynku zaplecza socjalnego.

W ramach zadania w budynku zaplecza zamontowano 5 płaskich kolektorów słonecznych pozwalających osiągnąć efekt ekologiczny na poziomie 20,25 GJ/rok. 

Uroczystość otwarcia obiektu odbyła się 07.10.2011 o godz. 11 i od tego też momentu obiekt jest dostępny nie tylko dla uczniów ZS Nr 7, ale także mieszkańców osiedla i każdego mieszkańca Chojnic mającego chęć skorzystać z obiektu.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek
1530 – 1930 – dzieci i młodzież
1530-2100  – dorośli

Sobota – niedziela
1100 – 1930 – dzieci i młodzież
1100 – 2100 – dorośli

ELEMENTY KOMPLEKSU SPORTOWEGO
1. Boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m), wyposażenie:

 • bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
 • siatki do bramek – 2 sztuki

2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach: 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m).

 • wyposażenie do piłki koszykowej
 • obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
 • tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
 • mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
 • konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki
 • wyposażenie do piłki siatkowej
 • słupki wielofunkcyjne, aluminiowe (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
 • siatka do siatkówki – 1 sztuka

3. Ogrodzenie terenu
4. Oświetlenie terenu -oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m.
5. Chodniki – Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm.
6. Budynek zaplecza socjalnego – budynek murowany, parterowy o powierzchni zabudowy 119,76 m² i powierzchni użytkowej 88,8 m²
7. Ciągi pieszo-jezdne – z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na warstwie suchego betonu B-20 gr. 5 cm.
8. Zieleń
9. Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej i przepuszczalnej.
Rozbieg o szer. 1,95 m i długości 32,28 m zakończony jednostronnie skrzynią zeskoczni. Zeskocznia o wymiarach zewnętrznych 2,75 x 8,0 m wypełnione piaskiem
10. Bieżnia 4 torowa o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej.
Szerokość toru 118 cm. Wymiary z pasami bezpieczeństwa 5,45 x 72,94 m tory oddzielone liniami szer. 5 cm.
11. Ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z drewna liściastego.
12. Wycinka z terenu inwestycji 8 szt. drzew oraz 3 m2 krzewów.

ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel
Ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

NADZÓR INWESTORSKI:
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel
Ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Opracowanie:
Katarzyna Świątek Brzezińska

Fot. Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano-Inwestycyjny

Zdjęcia z budowy:

Zdjęcia z uroczystości otwarcia obiektu:

W kategorii: 2011