Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2010

Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – etap I

Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Przedmiotem inwestycji była realizacja I etapu zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach.
Lokalizacja budowy: Chojnice, ul. Rzepakowa, ul. Bałtycka

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze” – Dotacja w wysokości 15.230 zł, zgodnie z zawartą umową, przeznaczona została na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynku zaplecza socjalnego.

Całkowity okres realizacji inwestycji: 28.04.2010r. – 27.07.2011r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dnia 28.04.2010 r. zawarto umowę z firmą KOSTRZEWA Sp. z o.o. z Mysłowic (wartość umowy 2.396.963,39 zł), jednakże z powodu realizowania robót niezgodnie z jej postanowieniami w dniu 11.10.2010 r. Gmina Miejska Chojnice odstąpiła od umowy, a roboty budowlane były kontynuowane przez firmę PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski, Spółka Jawna z Warszawy, z którą dnia 01.04.2011 r., również w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, została podpisana stosowna umowa na dokończeniu robót.

Koszt całkowity wykonanego zadania: 2.771.912 zł

Zakres rzeczowy robót budowlanych:

1. Rozbiórka budynków gospodarczych ogródków działkowych.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym:

a. boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy z piłkochwytami. Wymiary boiska: 111,34 m x 73,66 m. Powierzchnia boiska z pasami bezpieczeństwa 8.169,37m². Nawierzchnia boiska: trawa syntetyczna. Wyposażenie boiska: 2 bramki aluminiowe piłkarskie, piłkochwyty o wysokości 6 m.
b. Ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi i furtkami z siatki, wysokość 200 cm.
c. Wjazd, dojazd oraz ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
d. Ciągi piesze z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
e. Zieleń na powierzchni 11.868,4 m²

3. Budynek zaplecza socjalnego. Powierzchnia zabudowy 119,76 m².
Budynek murowany parterowy, dach wielospadowy. Instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, gazowa, wentylacyjna, solarna, wewnętrzna strukturalna i kanalizacja teletechniczna. Ogrzewanie całego budynku z c.o. na gaz ziemny. Podgrzewanie ciepłej wody z kolektorów słonecznych. Wentylacja – grawitacyjna i mechaniczna.
4. Przyłącza – wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
5. Zewnętrzna instalacji sanitarna, deszczowa i drenów.
6. Usunięcie kolizji słupa oświetlenia ulicznego z projektowanym wjazdem. Zmiana lokalizacji istniejącego słupa.
7. Linie kablowe zalicznikowe oraz oświetlenie zewnętrzne boiska: 4 maszty oświetleniowe o wysokości 22 m, na których zamontowano 28 projektorów.
8. Instalacja strukturalna oraz system monitoringu CCTV. Systemu monitoringu CCTV obejmującego ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, pomieszczenie trenera oraz otoczenie zewnętrzna obiektu

  • kamera szybkoobrotowa – 1 szt.
  • kamera zewnętrzna z obudową – 4 szt.
  • kamera wewnętrzna w obudowie kopułowej – 2 szt.

9. Nasadzenia kompensujące wycinkę niezbędnych drzew.

Wykonawcy
1. KOSTRZEWA Sp z o.o. z Mysłowic – 28.04.2011 – 10.11.2010
2. PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna z Warszawy – 01.04.2011 – 15.07.2011
3. WO-KOP Wojciech Drewczyński z Chojnic – 03.08.2010 – 10.11.2010
4. Zakład Instalacji Elektrycznych Stefan Bramański z Chojnic – 16.08.2010 – 15.12.2010
5. LEW-BUD Krzysztof Lewandowski z Gostycyna– 01.07.2010 – 10.11.2010

Autor dokumentacji projektowej:
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel
Ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Nadzór inwestorski:
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel
Ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Uroczyste zakończenie robót odbyło się 03.08.2011 r. Poniżej prezentujemy materiał zdjęciowy.

Opracowanie:
Katarzyna Świątek Brzezińska

W kategorii: 2011