Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Baszta „Kościelna”

Baszta „Kościelna” (Fotografia z 1910 r.)

Baszta „Kościelna” (Fotografia z 1910 r.)

Gotycka Baszta Kościelna zbudowana na murach obronnych po wschodniej stronie miasta, pochodzi z pierwszej połowy XIV w. Przez długi czas pełniła role mieszkania księży i zakrystii.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

The „Kościelna”Tower

The Gothic Kościelna Tower was built on the defensive walls on the east side of town, it comes from the first half of the fourteenth century. It has been serving as a an apartment for priests and as the sacristy for a long time.

Die Bastei „Kościelna” (Kirchenbastei)

Die gotische Kirchenbastei wurde auf den Schutzmauern im östlichen Stadtteil erbaut. Sie stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Lange Zeit spielte sie die Rolle einer Priesterwohnung und einer Sakristei.

W kategorii: Zabytki