Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 marca 2022

21.04.2022 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w okolicy UL.BYTOWSKIEJ / SŁONECZNE WZGÓRZE

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

 1. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Nr oferty: 6/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/76 o pow. 720 m². Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 139 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 18.05.2021r., 6.07.2021r., 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i 1.03.2022r.. Zakończyły się wynikiem negatywnym.
  • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 2. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/97 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 10/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/61 o pow. 595 m² wraz z udziałem do 595/8760 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 110 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 13/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/64 o pow. 550 m² wraz z udziałem do 550/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 99 000 zł
   • Wadium: 5 000 zł
  • Nr oferty: 19/21
   • Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/70 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 129 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 20/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/71 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 128 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 18.05.2021r., 6.07.2021r., 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i 1.03.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.
  • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 3. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00055723/8. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/98 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 23/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/27 o pow. 827 m² wraz z udziałem do 827/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 143 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Nr oferty: 24/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/26 o pow. 651 m² wraz z udziałem do 651/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 114 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 26/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/24 o pow. 600 m² wraz z udziałem do 600/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 109 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 18.05.2021r., 6.07.2021r., 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i 1.03.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.
  • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 4. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanych w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Nr oferty: 7/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/77 o pow. 737 m². Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Nr oferty: 8/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/78 o pow. 770 m².
   • Cena wywoławcza (brutto): 153 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 2.09.2021r., 12.10.2021r. , 23.11.2021r. i 1.03.2022r.. Zakończyły się wynikiem negatywnym.
  • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 11.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 5. Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/97 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 22/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/73 o pow. 788 m² wraz z udziałem do 788/8760 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 1.03.2022r.
  • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 12.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 14 kwietnia 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując:imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty.

Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia