Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 stycznia 2022

02.03.2022 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w okolicy UL.KOLEJOWEJ

Chojnice, dn. 24 stycznia 2022r. GN.6840.1.2.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

  1. Nr oferty: 127/21
    • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 5361 o pow. 987 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 3/30 w działkach drogowych: 5372, zapisanej w KW SL1C/00001620/3 i 574, zapisanej w KW SL1C/00022613/4.
    • Cena wywoławcza (brutto): 97 000 zł
    • Wadium: 5 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 2 marca 2022r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 24 lutego 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty.

Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty.

Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 397 18 00 wew. 74.

Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia