Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 stycznia 2022

01.03.2022 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek na osiedlu bajkowym”

Chojnice, dn. 20 stycznia 2022r. GN.6845.1.1.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

 1. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/96 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  49/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/51 o pow. 615 m² wraz z udziałem do 615/6617 części w działce drogowej 105 000 6 000
  51/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/53 o pow. 700 m² wraz z udziałem do 700/6617 części w działce drogowej 120 000 6 000
  52/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/54 o pow. 593 m² wraz z udziałem Do 593/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 101 000 6 000
  53/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/55 o pow. 744 m² wraz z udziałem do 744/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 127 000 7 000
  54/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/56 o pow. 1064 m² wraz z udziałem do 1064/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 181 000 10 000
  55/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/57 o pow. 551 m² wraz z udziałem do 551/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 94 000 5 000
  57/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/59 o pow. 550 m² wraz z udziałem do 550/6617 części w działce drogowej. 94 000 5 000
  58/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/60 o pow. 662 m² wraz z udziałem do 662/6617 części w działce drogowej. 113 000 6 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i 11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 2. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/95 o pow. 1 001 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/95 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  59/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/43 o pow. 777 m² wraz z udziałem do 777/5457 części w działce drogowej 113 000 7 000
  60/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/44 o pow. 690 m² wraz z udziałem do 690/5457 części w działce drogowej 118 000 6 000
  61/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/45 o pow. 625 m²wraz z udziałem do 625/5457 części w działce drogowej 107 000 6 000
  62/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/46 o pow. 764 m² wraz z udziałem do 764/5457 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 130 000 7 000
  63/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/47 o pow. 754 m² wraz z udziałem do 754/5457 części w działce drogowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 129 000 7 000
  66/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/50 o pow. 684 m² wraz z udziałem do 684/5457 części w działce drogowej 117 000 6 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i 11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 3. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/94 oraz w działce o nr ewid. 4608/15 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działkach nr 4608/15 i 4608/94 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  67/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/50 o pow. 684 m² wraz z udziałem do 684/5457 części w działce drogowejChojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/42 o pow. 857 m² wraz z udziałem do 857/14112 części w działce drogowej 146 000 8 000
  68/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/41 o pow. 690 m² wraz z udziałem do 690/14112 części w działce drogowej. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. 118 000 6 000
  69/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/40 o pow. 750 m² wraz z udziałem do 750/14112 części w działce drogowej. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. 128 000 7 000
  70/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/39 o pow. 830 m² wraz z udziałem do 830/14112 części w działce drogowej. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 142 000 8 000
  71/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/38 o pow. 715 m² wraz z udziałem do 715/14112 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 122 000 7 000
  72/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/37 o pow. 742 m² wraz z udziałem do 742/14112 części w działce drogowej 127 000 7 000
  73/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/36 o pow. 609 m² wraz z udziałem do 609/14112 części w działce drogowej 104 000 6 000
  74/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/35 o pow. 510 m² wraz z udziałem do 510/14112 części w działce drogowej 87 000 5 000
  79/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/16 o pow. 961 m² wraz z udziałem do 961/14112 części w działce drogowej 164 000 9 000
  80/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/14 o pow. 1 115 m² wraz z udziałem do 1115/14112 części w działce drogowej 190 000 10 000
  81/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/13 o pow. 1 039 m² wraz z udziałem do 1039/14112 części w działce drogowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 177 000 9 000
  82/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/92 o pow. 628 m² wraz z udziałem do 628/14112 części w działce drogowej. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN15kV. 107 000 6 000
  85/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/89 o pow. 655 m² wraz z udziałem do 655/14112 części w działce drogowej 112 000 6 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 2.09.2021r.,12.10.2021r. i 23.11.2021r. i 11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 4. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce 4608/93 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  88/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/88 o pow. 710 m² wraz z udziałem do 710/10426 części w działce drogowej 121 000 7 000
  90/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/86 o pow. 865 m² wraz z udziałem do 865/10426 części w działce drogowej 148 000 8 000
  91/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/12 o pow. 1 061 m² wraz z udziałem do 1061/10426 części w działce drogowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 181 000 10 000
  92/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/11 o pow. 663 m² wraz z udziałem do 663/10426 części w działce drogowej 113 000 6 000
  95/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/8 o pow. 670 m² wraz z udziałem do 670/10426 części w działce drogowej 114 000 6 000
  96/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/7 o pow. 687 m² wraz z udziałem do 687/10426 części w działce drogowej 117 000 6 000
  99/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/82 o pow. 576 m² wraz z udziałem do 576/10426 części w działce drogowej 98 000 5 000
  100/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/83 o pow. 691 m² wraz z udziałem do 691/10426 części w działce drogowej 118 000 6 000
  101/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/84 o pow. 961 m² wraz z udziałem do 961/10426 części w działce drogowej 164 000 9 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i 11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 11.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 5. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  6/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/76 o pow. 720 m² Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 139 000 7 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 18.05.2021r., 6.07.2021r., 2.09.2021r., 12.10.2021r. i 23.11.2021r.. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 12.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 6. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/97 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  10/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/61 o pow. 595 m² wraz z udziałem do 595/8760 w działce drogowej 110 000 6 000
  13/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/64 o pow. 550 m² wraz z udziałem do 550/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 99 000 5 000
  19/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/70 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 129 000 7 000
  20/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/71 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 128 000 7 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach:18.05.2021r., 6.07.2021r., 2.09.2021r., 12.10.2021r. i 23.11.2021r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 12.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 7. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/98 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  23/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/27 o pow. 827 m² wraz z udziałem do 827/9634 w działce drogowej 143 000 8 000
  24/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/26 o pow. 651 m² wraz z udziałem do 651/9634 w działce drogowej 114 000 6 000
  26/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/24 o pow. 600 m² wraz z udziałem do 600/9634 w działce drogowej 109 000 6 000
  36/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/28 o pow. 919 m² wraz z udziałem do 919/9634 w działce drogowej 161 000 9 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 18.05.2021r., 6.07.2021r., 2.09.2021r., 12.10.2021r. i 23.11.2021r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 8. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanych w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  7/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/77 o pow. 737 m². Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV. 142 000 8 000
  8/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/78 o pow. 770 m². 153 000 8 000
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 2.09.2021r., 12.10.2021r. i 23.11.2021r.. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 13.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 9. Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/97 sieci uzbrojenia terenu.
  Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
  22/21 Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/73 o pow. 788 m² wraz z udziałem do 788/8760 w działce drogowej. 142 000 8 000
  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 marca 2022r. o godz. 13.45 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Wadia na przetargi

należy wpłacić do dnia 23 lutego 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 397 18 00 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia