Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 maja 2024

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Podlesie

Informujemy o zmianie organizacji ruchu  drogowego w ciągu drogi gminnej nr 237129G ul. Podlesie w Chojnicach w dniach od 23.05.2024 do 27.05.2024 r., w związku z remontem odwodnienia liniowego drogi.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu będzie polegało na ustawieniu zastaw drogowych U-20b w poprzek jezdni po dwóch stronach remontowanego odwodnienia liniowego, ustawienie oznakowania pionowego od strony ul. Strzeleckiej informujące o prowadzonych robotach, znaku droga bez przejazdu D-4A oraz ustawienie znaku B-1. Od strony ul. Karnowskiego będzie znak roboty drogowe oraz znak B-1 zakaz ruchu.

W kategorii: Aktualności