Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zmiana imienia i nazwiska

 1. Wymagane dokumenty:
  • podanie o zmianę imienia i nazwiska wraz z uzasadnieniem
  • jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców w Urzędzie Stanu Cywilnego celem wyrażenia zgody na zmianę nazwiska. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców wymagany jest dokument stwierdzający jej pozbawienie. Dzieci, które ukończyły 13 rok życia muszą wyrazić zgodę na zmianę nazwiska lub imienia
  • do wglądu: dowód osobisty
 2. Opłaty:
  • 37 zł – opłata skarbowa
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • do jednego miesiąca

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014.1628 z zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 z zm.)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego