Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 listopada 2022

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – informacja nt. stanu przygotowania

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego publikujemy informację na temat działań prowadzonych w zakresie ciał doradczych (Rad) przy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych przez OFOP w 2022 r., skierowanych do organizacji pozarządowych w regionie:

  • wsparcie doradcze dla pracowników ZIT, członków powołanych Rad, zainteresowanych włączeniem się w prace Rad, w zakresie powoływania i funkcjonowania Rad – świadczone w formie dyżurów przez koordynatorkę Łucję Kucmin – Węglarczyk – zapisy na konsultacje możliwe za pośrednictwem formularza: https://calendly.com/ofop-programeuropejski/dyzur-ngos-w-zit 

czwartki w godz. 11:00-13:00 (w listopadzie)

Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji PozarządowychKongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W pierwszej części krótkie przypomnienie zasad funkcjonowania ZITów i organów doradczych w ZITach. Prezentacja tematyczna.

Więcej szczegółów oraz link do zapisów przekażemy w późniejszym terminie. 

SAVE THE DATE!!! spotkanie bezpośrednie w dniu 13.12.2022 r. (szczegóły, w tym program, warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, zostaną przekazane do 21.11.2022 r.)

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY – dzięki informacjom tutaj zebranym przyjrzymy się w skali całego kraju w jakim stopniu realizowane są założenia Kodeksu Partnerstwa oraz Umowy Partnerstwa dla powoływania i zaangażowania ciał doradczych przy przygotowaniu/aktualizacji strategii ZIT. 

Link do ankiety: https://bit.ly/OFOP_ankietaZITy 

Zachęcamy organizacje pozarządowe, jak również członków (reprezentantów organizacji pozarządowych) już powołanych Rad/ciał doradczych przy organie stanowiącym w ramach ZIT, do kontaktu, celem wymiany informacji, doświadczeń, wzajemnego wsparcia i możliwości wspólnego zbudowania optymalnego modelu współpracy międzysektorowej w ramach ciał doradczych przy ZITach.  

Przypominamy, iż przyjęta 30 czerwca 2022 r. Umowa Partnerstwa*, a także obowiązujący od 2014 r. Kodeks Partnerstwa** jako niezbędne wypełnienie zasady partnerstwa uznają włączenie społeczeństwa obywatelskiego, w tym podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznegopraw podstawowychpraw osób ze specjalnymi potrzebamirówności płci i niedyskryminacji w prace ciała doradczego przy ZIT. Wszystkie podmioty powinny mieć prawo do opiniowania decyzji tego organu lub lidera związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT poprzez przyjmowanie przez powyższe ciała doradcze stosownych uchwał lub stanowisk (Umowa Partnerstwa). 

W kategorii: Aktualności