Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zgłoszenie zgonu

 1. Wymagane dokumenty:
  • karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca)
  • do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
 2. Opłaty:
  • zwolnione z opłaty
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o katach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego