Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zgłoszenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL

 1. Wymagane dokumenty:
  • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument tożsamości
  • Wniosek
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 510 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 32
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 2022 poz. 1191 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich