Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zgłoszenie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

 1. Wymagane dokumenty:
  • podanie w formie życiorysu Jubilatów, które zawiera m.in. poniższe informacje:
   • imiona i nazwiska Jubilatów
   • data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
   • obecny adres zameldowania (miejscowość) + telefon
   • kiedy i jak się poznali Jubilaci
   • jak Jubilaci spędzają wolny czas
   • zainteresowania Jubilatów
   • dzieci, wnuki
   • ewentualna zgoda na udział mediów
   • oświadczenie o niekaralności
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach w zakresie przekazania projektu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992r. O orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. W sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorców odpowiednich dokumentów ( Dz. U. Z 2004r. Nr 277, poz, 2743)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego