Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zezwolenie na świadczenie usług prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 2. Opłaty:
  • opłata skarbowa w wysokości 616 zł (opłatę skarbową można wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348)
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 610 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 38
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 877 ze zm.)
 • Uchwała Nr XLVII/539/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r. poz. 3991)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej