Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zezwolenie na prowadzenie robót i posadowienie urządzeń na działkach drogowych nie będących drogami publicznymi

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zezwolenia na posadowienie urządzeń służących do przesyłania energii, sygnału, gazu i płynów na nieruchomościach stanowiących działki drogowe nie będące drogami publicznymi.
 2. Stawki opłat od urządzeń liniowych (nadziemnych i podziemnych) wynoszą:
  1. sieć lub przyłącze gazowe – 25 zł za metr bieżący
  2. sieć lub przyłącze elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia – 25 zł za metr bieżący
  3. linia telekomunikacyjna (w tym studnie) – 25 zł za metr bieżący
  4. sieć lub przyłącze wodociągowe (w tym studnie) – 50 zł za metr bieżący
  5. sieć lub przyłącze kanalizacyjne (w tym studnie) – 50 zł za metr bieżący
  6. sieć lub przyłącze cieplne (w tym studnie i kompensacje) – 65 zł za metr bieżący

Stawki opłat od urządzeń nadziemnych lub wyniesionych nad gruntem, takich jak szafki lub słupki kablowe, złącza pomiarowe lub kablowo-pomiarowe, słupy, maszty, komory, sączki węchowe, słupki wynoszą 50 zł za metr kwadratowy rzutu urządzenia na powierzchnię zajętego terenu, jednak nie mniej niż 50 zł od jednego urządzenia.

Długość lub powierzchnię urządzenia przyjmuje się z zaokrągleniem w górę do 1 metra bieżącego lub 1 metra kwadratowego.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  • osobiście w Biurze Podawczym, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 2. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 38
   • e-mail: [email protected]
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Stary Rynek 1, III piętro, pok. 610
 3. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie protokołu uzgodnień

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)
 • Zarządzanie nr 138/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za posadowienie urządzeń służących do przesyłania energii, sygnału, gazu i płynów na nieruchomościach Gminy Miejskiej Chojnice
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej