Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 sierpnia 2018

Zawarcie Umowy nr PRiWZ.272.2.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 06.08.2018 r. zawarto Umowę nr PRiWZ.272.2.2018 z Drukarnią Standruk Błażej Mikołajewski, Chojnice na wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Wartość umowy: 15.252,00 zł

Termin realizacji: 12.09.2018 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów