Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 1. Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą zamierza się zawrzeć małżeństwo, w przypadku gdy jest to obcokrajowiec potrzebne jest również tłumaczenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego
  • dowód osobisty
 2. Opłaty:
  • 38 zł – opata skarbowa
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 poz. 1741)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz.1628 ze zm.)

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego