Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2022

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach Roku Johanna Daniela Titiusa

Burmistrz Miasta Chojnice serdecznie zaprasza dnia 25 maja 2022 r. o godz. 17:00 do sali obrad chojnickiego Ratusza na wykład „Johann Daniel Titius (1729-1796) na tle osiemnastowiecznych nauk przyrodniczych”. Prelekcję wygłosi dr hab. Piotr Daszkiewicz.

Prof. Piotr Daszkiewicz od 1993 roku jest wykładowcą na Faculté Libre de Médicines Naturelles at d’Ethnomédicine w Paryżu. Od 30 lat pracuje też w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej, Departament Ekologii i Zarządzania Bioróżnorodnością w Paryżu, na stanowisku biologa (inżynier badawczy). Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Ukończył  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W latach 1984-1987 był pracownikiem naukowym PAN w Instytucie Genetyki Roślin i Instytucie Dendrologii.
Związany z opozycją demokratyczną, wyemigrował do Francji w 1987 r. Na Uniwersytecie Denis Diderot (Paris VII) ukończył studia z zakresu epistemologii i historii nauk ścisłych. Doktor nauk biologicznych. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w 2015 roku w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aeksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji naukowych na temat ekologii i historii nauk przyrodniczych. Współpracuje z Kulturą Paryską.

W kategorii: Aktualności