Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 lutego 2017

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Do ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pobytu trafiło nowe auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zakup został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 80.000 zł. Z  mikrobusu 9 – osobowego opla vivaro, dostarczonego przez salon Odejewski – Odan sp. z o.o., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach inwalidzkich skorzystają uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz  Klubu Samopomocy „Szukam drogi” i Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 18. Podstawowym celem jest likwidacja bariery transportowej i ułatwienie dostępu do innych form rehabilitacji, rekreacji, sportu i wypoczynku uczestnikom ośrodków wsparcia (ŚDS, KS i DDP w Chojnicach), osobom niepełnosprawnym z terenu Chojnic. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych pozwoli na zmniejszenie marginalizacji uczestników tych ośrodków wsparcia.
We wrześniu 2016 r. Miasto Chojnice podpisało umowę z Powiatem Chojnickim na dofinansowanie zakupu auta ze środków PFRON z terminem realizacji do 28 lutego 2017 r. Łączny koszt projektu wyniósł 121.524.00 zł, wkład Gminy Miejskiej Chojnice – 41.524,00 zł

W kategorii: 2017