Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 kwietnia 2022

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 14.04.2022 na żywo

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 11. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 13. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności