Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 sierpnia 2023

Wyruszyli z Chojnic na Kadrówkę.

Chojnicka grupa 26 osób pod dowództwem radnych miejskich Bogdana Kuffla oraz Iwony Skockiej po raz 17. wyruszała na Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.  Grupę odprawił Wiceburmistrz Adam Kopczyński Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i dziękujemy, że godnie reprezentujecie nasze Miasto Chojnice ?

Kompania o nazwie „Kadrówka”, utworzona z oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich, które były podległe Józefowi Piłsudskiemu, wyruszyła z Krakowa na tereny zaboru rosyjskiego w nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku. O godzinie 9.45 żołnierze „Kadrówki” zburzyli graniczne słupy państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli do Kielc 12 sierpnia.

Marsz kompanii kadrowej był małym epizodem o znaczeniu politycznym, o czym świadczą badania historyków, które podkreślają, że od samego początku I wojny światowej dał on dowód istnienia „sprawy polskiej”. To właśnie „Kadrówka” dała początek Legionom Polskim, które swoim zbrojnym wysiłkiem w okresie I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

W 1924 roku zorganizowano pierwszy marsz drużyn strzeleckich z Krakowa do Kielc w celu upamiętnienia tych wydarzeń. Przed wojną odbyło się łącznie 15 takich marszów. Tradycję ta została wskrzeszona w 1981 roku, a numeracja marszów została kontynuowana. W latach 80. marsz miał charakter manifestacji patriotycznej, później powrócono do przedwojennej formuły zawodów sportowo-obronnych.

Obecny marsz jest 43. zorganizowanym po wojnie.

W kategorii: Aktualności