Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 września 2022

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120l oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego – popiołu z nieruchomości określonych przez Zamawiającego do Instalacji Komunalnej w Nowym Dworze prowadzonej przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 21 wrzesień 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

„Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120l oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego – popiołu z nieruchomości określonych przez Zamawiającego do Instalacji Komunalnej w Nowym Dworze prowadzonej przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. r.”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - popiółOgłoszenie - popiół [22 KB, docx]
Wzór ofertyWzór oferty [21 KB, docx]
Wzór umowyWzór umowy [24 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne