Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lipca 2024

Wykaz nieruchomości z zasobu gminy miejskiej Chojnice przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie

W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie