Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wydanie zaświadczenia na formularzu wielojęzycznym

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód uiszczenia należnej opłaty administracyjnej
  • do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy
 2. Opłaty (opłatę skarbową należy uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach):
  • 17 zł – opłata administracyjna
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Art. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 04.04.2019r. o przedłożeniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 09.05.2019r. poz. 860)

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego