Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wydanie odpisu zupełnego / skróconego

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
  • do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy
 2. Opłaty (opłatę skarbową należy uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach):
  • 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony
  • 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny
  • 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wisach lub ich braku, albo zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  • nieodpłatne odpisy wydaje się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.)
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 – ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r. poz. 267 ze zm)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego