Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wniosek o udzielenie dofinansowania w zakresie usuwania pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o dofinansowanie odbioru płyt dachowych azbestowo-cementowych
 2. Podmiot zobowiązany do złożenia oświadczenia:
  • właściciel nieruchomości
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 94
   • e-mail: [email protected]
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 201

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  5 sierpnia 2010 roku zmieniającej rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089)

W kategorii: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami