Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wniosek o pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek na usunięcie drzew i krzewów
  • załącznik do wniosku nr 2a – zgoda właściciela działki
  • załącznik do wniosku nr 3 – oświadczenie o posiadanym prawie własności
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 38
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • 30 dni od złożenia wniosku
  • w wyjątkowych sytuacjach nie dłużej niż 60 dni

Podstawy prawne

 • Art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1098)

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej