Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 kwietnia 2022

Podpisanie umowy na budowę żłobka miejskiego

Burmistrz Arseniusz Finster podpisał dzisiaj umowę na budowę żłobka miejskiego w Chojnicach. Zadanie to zostało wybrane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

25 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, a wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz poseł Aleksander Mrówczyński wręczyli symboliczne „czeki”. Promesa Wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego została udostępniona 17.11.2021 r.

Po zatwierdzeniu postępowania przetargowego Gmina Miejska Chojnice uzyskała promesę, na podstawie której dofinansowanie będzie wynosiło 84,47 % tj. 7.133.643,70 zł, przy kosztach budowy w wysokości 8.445.471,77 zł.

Do przetargu stanęły trzy firmy, spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Firma Marbruk sp. z o.o. sp.k. z Charzyków i Firma Remontowo-Budowlana MarVinci  Mikołaj Markowski z Chojniczek.

Zgodnie z umową, Wykonawca na realizację zadania ma 13 miesięcy – licząc od dnia 20 kwietnia 2022 r.

Nowa siedziba żłobka miejskiego mieścić się będzie przy ul. Portowej. Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 1060 m². Żłobek przeznaczony będzie dla 100 dzieci. Przewidziano 4 sale o liczebności grup 25 dzieci, w tym jedną grupę dla najmłodszych. Ponadto w budynku zapewnione zostaną pomieszczenia biurowe i terapeutyczne, a także zaplecze kuchenne, higieniczno-sanitarne, socjalne. Posiłki dla dzieci zapewniać będzie catering, w tym celu zaplanowano rozdzielnię posiłków wraz ze zmywalniami.

Wokół budynku zorganizowane zostaną ciągi komunikacyjne, elementy zieleni, miejsca parkingowe oraz plac zabaw.

W kategorii: Aktualności