Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 listopada 2022

Witacze zostaną włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnice

Flaga i Godło Polski

Zespół 3 modernistycznych rzeźb – witaczy autorstwa p. Norberta Jażdżewskiego powstałych w latach 1973 – 75 otrzymał pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  dotyczącą włączenia obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnice. Witacze znaczące granice miasta usytuowane są przy ul. Gdańskiej, ul. Kościerskiej i ul. Człuchowskiej w Chojnicach.

Witacze zostały zaprojektowane jako identyczne rzeźby mające formę pionowych słupów z wydrapaną dekoracją rzeźbiarską tzw. sgraffito „słowiańskiej” twarzy witającej podróżnych. Na wysokości 1/3 słupa umieszczone są cztery płyty z napisanym mottem poety Heronima Derdowskiego „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”, symbolem gryfa pomorskiego oraz głową tura symbolem miasta Chojnice.

Wybitny Polski artysta Władysław Hasior wyróżnił modernistyczne rzeźby Witacze autorstwa Norberta Jażdżewskiego i umieścił w swoich „Notatnikach fotograficznych”.

Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022  pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację zespołu 3 rzeźb modernistycznych witaczyautorstwa Norberta Jażdzewskiego. Konserwacja rzeźb została wykonana przez profesjonalną firmę wyspecjalizowana w konserwacji i restauracji dzieł sztuki p. Michała Oleksego z Torunia. Autorkami wniosku są: Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice i Monika Szczukowska – Historyk Sztuki i Kurator Sztuki Współczesnej. Miastu przyznano 100 % wnioskowanej kwoty.

Nazwa zadania: „Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego”

  • Realizacja: Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • Wartość dofinansowania: 69 702,20 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 79 102,20 zł

Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2022, Centrum Rzeźby Polskiej.

W kategorii: Aktualności, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego