Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 marca 2024

Weryfikacja uprawnień dla przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Ustawą z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zobowiązano przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do przedłożenia do 31 marca 2024r. następujących dokumentów:

  1. orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (zaświadczenie lekarskie)
  2. orzeczenia o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. prawo jazdy,
  4. informację z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) – nie starszą niż miesiąc
  5. wniosek o weryfikację (dostępny w UM Chojnice oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl.

Licencje przedsiębiorców niespełniających powyższych wymagań pozostaną ważne nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024r.

Podstawa prawna art. 14 ust 1-3 ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1123).

Licencje wydane po dniu 17 września 2023r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone. Podstawa prawna art. 14 ust 5 ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1123).

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Aktualności