Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 czerwca 2022

UWAGA! 29 czerwca zmiana organizacji ruchu w ulicy Ducha Świętego, Łąkowej, Prochowej (na odcinkach od Al. Brzozowej do ul. Kasprzaka oraz od ul. Sobierajczyka do ul. Goedtkego)

W ramach prowadzonych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, I.G. Goedtke, 14 Lutego, Wycecha w Chojnicach ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” –

w dniu 29.06.2022 r.

w związku z asfaltowaniem ulic Ducha Świętego, Łąkowej, Prochowej (na odcinkach od Al. Brzozowej do ul. Kasprzaka oraz od ul. Sobierajczyka do ul. Goedtkego) planowane jest całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów ulicy Ducha Świętego, Łąkowej, Prochowej (na odcinkach od Al. Brzozowej do ul. Kasprzaka oraz od ul. Sobierajczyka do ul. Goedtkego).

Mapa z zaznaczonymi fragmentami ulic, które będą niedostępne do użytku w dniu 29 czerwca 2022r.

  • Prosimy Mieszkańców o nieparkowanie na ww. ulicach w czasie trwania robót. Za utrudnienia przepraszamy.
  • W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności wpływających na zakończenie robót, podany wyżej termin może ulec zmianie.
  • W rejonie robót ustawione zostaną znaki drogowe informujące o zmianach.
  • W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcą inwestycji:
    • Kierownik – Damian Zieliński – tel. 536 700 415
    • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin – tel. 608 359 129

W kategorii: Aktualności