Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 września 2022

Urząd Miejski w Chojnicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach zadania Konserwacji zespołu rzeźb – witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego

Regulamin konkursu:

 1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu „Zrób swój własny witacz”.
 2. Dozwolone są różne płaskie techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, pastele, rzeźba, prace przestrzenne wykonane z papieru), format A3.
 3. Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, do 10 października 2022 r.
 4. Konkurs skierowany dla dzieci od klas 6-8, szkół średnich i kółek plastycznych.
 5. Na odwrocie pracy proszę wpisać: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail.
 6. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.
 7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa.
 8. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
 9. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie miastochojnice.pl

Organizatorzy:

 • Urząd Miejski w Chojnicach
 • Chojnickie Centrum Kultury

Współorganizatorzy:

 • Tucholski Ośrodek Kultury

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2022, Centrum Rzeźby Polskiej.

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnika konkursuKarta uczestnika konkursu [17 KB, docx]

W kategorii: Aktualności