Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lipca 2023

Uroczyste otwarcie ul. Igielskiej

We wtorek (4 lipca) odbyło się oficjalne oddanie do użytku ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach. Remont niespełna 2 kilometrowej drogi trwał od marca ubiegłego roku i wyniósł ponad 17,6 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 10 mln zł oraz ze środków Gminy Chojnice w kwocie 2,7 mln zł. Pozostałe środki, to wkład Gminy Miejskiej Chojnice.

W ramach inwestycji powstały:

 1. Nowa konstrukcja jezdni (podbudowa + nawierzchnia bitumiczna) ul. Igielskiej:
  • długość ok. 1,9 km (od skrzyżowania z ul. Rybacką do granicy miasta)
  • szerokość: na odcinku od ul. Rybackiej do Oczyszczalni ścieków – 6,0 m, od Oczyszczalni ścieków do granicy miasta – 5,5 m;
 2. Ścieżka pieszo – rowerowa szerokości 3,5 m:
  • na odcinku ul. Igielskiej od skrzyżowania z ul. Rybacką do skrzyżowania z ul. Żeglarską  – nawierzchnia z kostki betonowej,
  • od ul. Żeglarskiej do granicy miasta – nawierzchnia bitumiczna;
 3. Parkingi:
  • w zatokach pomiędzy ul. Rybacką i ul. Żeglarską – ilość miejsc postojowych ogólnodostępnych: 56 szt., miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – 5 szt.
  • na wysokości schroniska dla zwierząt – 13 stanowisk ogólnodostępnych i 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej;
 4. Zjazdy indywidualne i publiczne do posesji przylegających do pasa drogowego;
 5. Droga do Doliny Śmierci
 6. Miejsca rekreacyjne w ilości 3 sztuk, wyposażone w elementy małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki dla rowerów);
 7. Odwodnienie drogi wraz z układem podczyszczania wód deszczowych:
  • na odcinku pomiędzy ul. Rybacką i ul. Żeglarską – kanalizacja deszczowa,
  • od ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Igły – powierzchniowo w tereny zielone, tj. projektowane przydrożne, chłonne zagłębienia terenu,
  • od skrzyżowania z ul. Igły do granicy miasta – kanalizacja deszczowa.
 8. 2 zbiorniki retencyjne dla zbilansowania dopływu i odpływu wód deszczowych
  oraz przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe do Strugi Jarcewskiej.
 9. Oświetlenie drogi i ciągu pieszo – rowerowego.
 10. Kanał technologiczny.

Projektantem inwestycji był Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, a wykonawcą Firma Marbruk. Nadzór inwestorski pełnił Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

fot. D. Frymark

W kategorii: Aktualności