Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 stycznia 2010

Trzeci wniosek o płatność pośrednią

Gmina Miejska Chojnice złożyła trzeci wniosek o płatność pośrednią z budżetu Unii Europejskiej, obejmujący wydatki kwalifikowalne poniesione od listopada 2009 r.
do stycznia 2010 r. w kwocie 1.801.810 zł. Weryfikacja wniosku o płatność zakończyła się w marcu 2010 r. Wnioskowana refundacja z budżetu Unii Europejskiej na przedmiotowy projekt wpłynęła na konto Gminy Miejskiej Chojnice dnia 04-03-2010 r. i wyniosła 1.347.569,01 zł.

Łączna kwota zrefundowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na koniec marca 2010 r. dla przedmiotowego projektu wyniosła 4.242.135,11 zł., co stanowi ok. 42% przyznanej dotacji unijnej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad