Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 maja 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 11.05.2023 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Tematyka
   1. Rozpoznanie skargi na Burmistrza Miasta Chojnice w związku z niedokonaniem analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.
 • 15.05.2023 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Rewizyjna
  • Tematyka
   1. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Chojnice za 2022 rok i podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnice na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli.

W kategorii: Terminy posiedzeń