Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 kwietnia 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 21.04.2023 r. godz. 9:15 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Tematyka
   1. Zapoznanie się ze skargą na Burmistrza Miasta Chojnice w związku z niedokonaniem analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

W kategorii: Terminy posiedzeń