Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 kwietnia 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 04.04.2023 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Rewizyjna
  • Tematyka
   1. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności statutowej Chojnickiego Centrum Kultury w 2022 r.
   2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w 2022 r.

W kategorii: Terminy posiedzeń