Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 grudnia 2013

Targowisko Miejskie przy ul. Angowickiej w Chojnicach

baner - UE Mój Rynek PROW

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY UL. ANGOWICKIEJ W CHOJNICACH

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach to inwestycja zrealizowana z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pomoc finansową przyznano w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel operacji:

Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach

Zakres rzeczowy:

  1. Wiata, tj. zadaszenie placu targowego, o powierzchni zabudowy 483,36 m² wraz z instalacją elektryczną oświetleniową,
  2. Budynek toalety publicznej o powierzchni zabudowy 36,65 m² z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną wraz z ogrzewaniem elektrycznym, wod. – kan. i wentylacji mechanicznej,
  3. Infrastruktura techniczna w tym: przyłącza energetyczne, wod. – kan. i kanalizacji deszczowej, wewnętrzne linie zasilające do oświetlenia wiaty,
  4. Utwardzenie terenu –  plac  targowy, drogi manewrowe, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych), zieleń.
  5. Mała architektura

Informacje finansowe:

Koszt całkowity –  1.268.910,34 zł, w tym:
Roboty budowlane: 1.211.748,60 zł (1.182.662,27 zł+  29.086,33 zł)
Nadzór inwestorski i archeologiczny – 25.584,00 zł
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 27.529,98 zł
Dotacja PROW – 754.147,00 zł

Najważniejsze daty w realizacji zadania:

2011.09.13 – podpisanie pierwszej umowy w ramach zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2012.11.12 – podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2013.01.24 – rozpoczęcie realizacji rzeczowej, tj. podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru
2013.08.07 – odbiór końcowy robót budowlanych
2013.09.24 – złożenie wniosku o wypłatę dotacji

Wykonawcy:

Roboty budowlane: Przedsiębiorstwo ECOZET  Mirosław Zblewski z Kościerzyny
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Pracownia Projektowa ARCHITECTONICA II z Chojnic
Nadzór inwestorski i archeologiczny – Biuro Usług Projektowych mgr inż. Cezary Nowajczyk z Chojnic

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: 2013